Χαρτί Bιομηχανικό 2 Χ 4,5KG

Χαρτί Bιομηχανικό 2 Χ 4,5KG

Χαρτί βιομηχανικό από 100% χαρτόμαζα,λευκό Α’ ποιότητας.

Ρολό βάρους 4,5kg,Συσκευασία 2 Χ 4,5 kg