Taski Jontec Restore

Taski Jontec Restore

Υγρό συντήρησης δαπέδων υψηλής γυαλάδας για χρήση με τη μέθοδο spray-buff (μηχανή υψηλών ή χαμηλών στροφών)

Εκκαθάριση

Περιγραφή Προϊόντος

Υγρό συντήρησης δαπέδων υψηλής γυαλάδας για χρήση με τη μέθοδο spray-buff (μηχανή υψηλών ή χαμηλών στροφών)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγεθος

5L